سیاست حفظ حریم خصوصی

کلیه اطلاعات مشتریان به عنوان حریم خصوصی آن ها تلقی شده و نزد مجموعه تبریز دارو به امانت خواهد بود

با ما تماس بگیرید : 55 444 333 021